Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Ανακαλύπτοντας τον επαγγελματικό μου εαυτό

Ο όρος σταδιοδρομία αναφέρεται σε ολόκληρη την επαγγελματική πορεία ενός ανθρώπου και περιλαμβάνει κάθε επιλογή του στον εργασιακό τομέα ακόμη και πριν ξεκινήσει την επαγγελματική του ζωή. Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι ο κλάδος της συμβουλευτικής που ασχολείται στοχευμένα με την υποστήριξη των ανθρώπων οι οποίοι, ενώ θέλουν να προχωρήσουν επαγγελματικά, δυσκολεύονται σε κάποιο σημείο της σταδιοδρομίας τους. Σε αυτό το σημείο – είτε είναι στο ξεκίνημα, είτε σε μια φάση επιθυμητής ή αναγκαστικής αλλαγής – η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας έρχεται να βοηθήσει το άτομο να διαμορφώσει τους δικούς του αποδοτικούς τρόπους για να σχεδιάσει και να πορευτεί στην καριέρα του.

Σε ποιους απευθύνεται;

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η συμβουλευτική σταδιοδρομίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε οποιαδήποτε φάση της επαγγελματικής πορείας κατά την οποία το άτομο καλείται να πάρει μια απόφαση για την καριέρα του. Αυτό σημαίνει ότι απευθύνεται σε άτομα που θέλουν:

 • Να αποφασίσουν ποιο επάγγελμα να επιλέξουν και πώς να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για να το εξασκήσουν
 • Να αναπτύξουν εργαλεία για τη διεκδίκηση εργασίας (π.χ. πώς να συντάξω βιογραφικό, πώς να παρουσιαστώ σε συνέντευξη)
 • Να αποφασίσουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα τους
 • Να αναπτύξουν ένα σχέδιο καριέρας με ορίζοντα π.χ. 5 ετών
 • Να έχουν μια ομαλή μετάβαση σε άλλη εργασία ή σε άλλο επάγγελμα
 • Να σκεφτούν ποιες είναι οι επιθυμητές συνθήκες εργασίας και πώς να τις διεκδικήσουν
 • Να διαχειριστούν τις επαγγελματικές τους σχέσεις
 • Να εξετάσουν τη δυνατότητα σημαντικής αλλαγής στην καριέρα τους (π.χ. από υπάλληλος σε ελεύθερος επαγγελματίας, επιστροφή στην εκπαίδευση)
 • Να διαχειριστούν φάση ανεργίας και να πάρουν ψυχολογική και πρακτική υποστήριξη στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας

Πώς λειτουργεί;

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι βραχύχρονη και συνήθως περιλαμβάνει προκαθορισμένα βήματα προς τον επιθυμητό στόχο, που είναι συγκεκριμένος. Τα βήματα, που ακολουθούμε, διαμορφώνονται ανάλογα με τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε συμβουλευόμενου και είναι τα εξής:

 1. Διευκρινίζεται το πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασίας (με ποιο τρόπο να θα συνεργαστούμε) και αξιολογούνται οι ανάγκες του συμβουλευόμενου (ποια θέματα θα μας απασχολήσουν)
 2. Καθορίζονται οι συμβουλευτικοί στόχοι (τι θέλουμε να επιτύχουμε) και γίνεται διερεύνηση των σχετικών θεμάτων (ενδιαφέροντα, αξίες, εμπόδια και εφόδια) με σκοπό να διαμορφώσει ο συμβουλευόμενος μια πιο καθαρή εικόνα του επαγγελματικού του εαυτού.
 3. Αποσαφηνίζονται και ιεραρχούνται οι επαγγελματικές επιλογές που είναι κατάλληλες και εφικτές για το συμβουλευόμενο, αφού τις αξιολογήσει με βάση τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσει και τα κριτήρια που ο ίδιος θα θέσει.
 4. Διαμορφώνεται ένα συστηματικό σχέδιο δράσης με συγκεκριμένες στρατηγικές που θα χρησιμοποιεί ο συμβουλευόμενος στην επαγγελματική του πορεία.

Κάτι να θυμάμαι!

Ο ρόλος του συμβούλου σταδιοδρομίας δεν είναι να «βρει δουλειά» στο συμβουλευόμενο, αλλά να τον υποστηρίξει και να του παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για να πορεύεται προς τους επαγγελματικούς του στόχους με τις δικές του δυνάμεις.

logo-transparent

Κουτσοπούλου Ιωάννα

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

& Επόπτρια Gestalt

Scroll to Top