Εξάρτηση στις σχέσεις

Συχνά μιλάμε για εξάρτηση στις σχέσεις χωρίς να έχουμε μια καθαρή εικόνα του τι σημαίνει. Μπορεί να έχουμε μια αίσθηση ότι κάποιος είναι εξαρτημένος από τους γονείς του, το σύντροφό […]

Εξάρτηση στις σχέσεις